28/12/2022 17:11        

Chuyên đề giáo dục giới cho trẻ 5-6 tuổi

Chuyên đề giáo dục giới cho trẻ 5-6 tuổi

0.jpg

 

2_1.jpg

2_1.jpg

 

4_1.jpg

 

5_1.jpg

6_1.jpg

7_1.jpg

 
Tin liên quan
TRƯỜNG MẦM NON 3/2 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TRẢ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023-2024 CHO PHỤ HUYNH
TRƯỜNG MẦM NON 3/2 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC "NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ" NĂM HỌC 2023-2024
TRƯỜNG MẦM NON 3/2 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC: 2023-2024
Thông báo danh mục tài liệu, học liệu Chương trình giáo dục mầm non được lựa chọn sử dụng trong Trường Mầm non 3/2 từ năm học 2023-2024
HỌP BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ TRẺ SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC: 2022-2023
Kế hoạch lựa chọn tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng anh sử dụng trong trường Mầm Non 3/2 từ năm học 2022-2023
Danh mục tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng anh được lựa chọn sử dụng trong Trường Mầm Non 3/2 từ năm học 2022-2023
Quyết định -2272-QD-BGDDT-2022 danh mục tài liệu làm quen với tiếng anh cho trẻ mẫu giáo
Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT lựa chọn đồ chơi, học liệu trong trường mầm non
Kế hoạch thực hiện nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí cúa Trường mầm non 3/2 năm học 2022 - 2023
Triển khai thực hiện nghị quyết số 12/2022-NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Hội Đồng Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa
Danh sách tuyển sinh trẻ nhà trẻ theo tuyến Năm học 2022 -2023
THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh nhà trẻ theo tuyến Năm học 2022 -2023
Kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm Non 3/2 năm học 2022-2023
Nghi định 34/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.