Chi bộ
  13/05/2020 09:03        

Chi Bộ Trường Mầm Non 3/2

1. Đồng chí: Cao Thị Thanh Hà            - Bí thư 

2. Đồng Chí: Trần Thị Khánh Phương - P. Bí thư

3. Đồng chí: Lê Thị Trang Đài               - Ủy viên

4. Đồng chí: Lê Thị Hồng Phượng

5. Nguyễn Thị Thương - Đảng Viên

6. Trần Thị Thanh Loan - Đảng viên

7. Đỗ Thị Ngoan- Đảng viên

8. Nguyễn Thị Thanh Thủy- Đảng viên

9. Phùng Thị Ái Hoa- Đảng viên

10. Lê Thị Hương- Đảng viên

11. Nguyễn Thị Nga-Đảng Viên

12. Trần Thái Linh- Đảng viên

13. Lê Thị Hiền- Đảng viên

14. Ngô Thị Thu Hà- Đảng viên

15. Nguyễn Thị Bích Ngọc- Đảng viên

16. Phạm Lâm Tú Uyên- Đảng viên