Công đoàn
  13/05/2020 09:22        

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm non 3/2

Chủ tịch công đoàn: Cao Thị Mai Loan

Phó chủ tịch: Lê Thị Hương