29/04/2022 20:18        

Chi bộ 25 - Trường Mầm non 3/2 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2022. Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ Phường Lộc Thọ, Chi bộ trường Mầm non 3/2 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2022- 2025. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Viết Vinh nhận xét, Chi bộ 25 nghiêm túc thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đúng theo quy định; đồng chí Nguyễn Viết Vinh đã biểu dương những kết quả Chi bộ 25 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao.Với tinh thần dân chủ, sáng suốt, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung xây dựng Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng chí Cao Thị Thanh Hà tái đắc cử Bí thư Chi bộ, đ/c Trần Thị Khánh Phương Phó bí thư Chi bộ. Tại Đại hội, toàn thể đảng viên Chi bộ đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025.

Tin, ảnh Mn3/2