Ban Giám hiệu
  13/05/2020 08:23        

Ban Lãnh Đạo Trường Mầm Non 3/2

Bà: Cao Thị Thanh Hà - Chức vụ Hiệu Trưởng

Số điện thoại: 0914132032

 

Bà Trần Thị Khánh Phương - Chức vụ P. Hiệu trưởng 

Số Điện Thoại: 0913444079

Bà Lê Thị Trang Đài - Chức vụ P. Hiệu Trưởng

Số Điện Thoại: 0905876756