Lịch sử phát triển
  12/05/2020 16:56        

Lịch sử phát triển nhà trường

Trường Mầm non 3 tháng 2 tọa lạc tại địa chỉ số 51 đường Lý tự Trọng, phường Lôc Thọ, thành phố Nha Trang được thành lập năm 1980 với tên gọi là Trường Mẫu giáo 3 tháng 2, thành phố Nha Trang, đến ngày 10 tháng 8 năm 2009 trường được chuyển đổi thành Trường Mầm non 03 tháng 02 với nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục các cháu từ 18 đến 72 tháng tuổi. Trường được Sở giáo dục tỉnh Khánh Hòa cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1 vào năm 2010; được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiểm tra lại sau chu kỳ 5 năm công nhận đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 vào năm 2015. Kiểm định chất lượng giáo dục được Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa công nhận cấp độ 3 vào năm 2014.

          Trường có 01 điểm trường đặt tại trung tâm thành phố Nha Trang, khuôn viên trường có diện tích 2616,5 m2. Trường có 09 lớp học, sân chơi, phòng chức năng, phòng vi tính và nhiều công trình hỗ trợ khác đã tạo nên một môi trường xanh, sạch, đẹp, đáp ứng tương đối tốt các yêu cầu giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non. Các tiêu chí về diện tích chung, diện tích lớp học, diện tích bình quân trên cháu, không khí, ánh sáng, cây xanh, môi trường, đồ dùng sinh hoạt và học tập, thiết bị giảng dạy, phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục… đầy đủ theo các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.

          Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 34 người, đủ theo quy định của Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trường có 100% giáo viên đều có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

Năm học 2019-2020, trường có 09 nhóm lớp, trong đó có 02 nhóm nhà trẻ và 07 lớp mẫu giáo thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ từ 25 tháng tuổi đến 5 tuổi. Nhà trường thực hiện nội dung giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thường xuyên tổ chức, bồi dưỡng, triển khai thí điểm chương trình, các chuyên đề lớn hàng năm của ngành như chuyên đề “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm”, chuyên đề “tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các hoạt động giáo dục trẻ”, sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ...

Nhà trường đã tổ chức triển khai công tác tự đánh giá theo tinh thần của Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, đã nghiêm túc đánh giá toàn bộ các hoạt động của nhà trường với mục đích là xác định cấp độ chất lượng giáo dục, từ đó đề ra các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu; nhằm giải trình với các cấp lãnh đạo, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường để các cấp lãnh đạo đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Trên cơ sở phát huy những điểm mạnh, thành quả đã đạt được và có biện pháp để khắc phục những tồn tại, những điểm yếu, qua công tác tự đánh giá, nhà trường đã luôn giữ vững chất lượng và thương hiệu của mình, tạo được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh, là cơ sở để nhà trường hoạch định được chiến lược phát triển trong những năm tiếp theo.