Thành tích
  17/10/2019 15:58        

Huân, Huy chương

Tập thể nhà trường liên tục đạt nhiều thành tích nổi bật như: được tặng 7 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen và Cờ thi đua của UBND Tỉnh Khánh Hòa tặng cho đơn vị dẫn đầu ngành học mầm non; Bằng khen của Bộ GD và ĐT, Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ và nhiều giấy khen và các danh hiệu cao quý khác.