20/05/2020 21:04        

Các bé trường Mầm Non 3/2 tham gia hội thi "Giai điệu tuổi hồng" cấp Thành Phố Năm học: 2018-2019

Một số hình ảnh của bài múa 

Tin, ảnh MN 3/2