29/09/2023 17:11        

TRƯỜNG MẦM NON 3/2 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TRẢ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023-2024 CHO PHỤ HUYNH

/Portals/5/Images/TH%D4NG%20B%C1O/thong%20bao.pdf

 
Tin liên quan
Trường Mầm Non 3/2 thực hiện công văn triển khai Áp phích truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Nha Trang
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Nha Trang triển khai công văn thực hiện tuyên tuyền về dự án Luật Căn cước
CHI BỘ 25 - TRƯỜNG MẦM NON 3/2 KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
TRƯỜNG MẦM NON 3/2 ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG MẦM NON 3/2 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC "NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ" NĂM HỌC 2023-2024
TRƯỜNG MẦM NON 3/2 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC: 2023-2024
Thông báo danh mục tài liệu, học liệu Chương trình giáo dục mầm non được lựa chọn sử dụng trong Trường Mầm non 3/2 từ năm học 2023-2024
HỌP BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ TRẺ SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC: 2022-2023
Chuyên đề giáo dục giới cho trẻ 5-6 tuổi
Kế hoạch lựa chọn tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng anh sử dụng trong trường Mầm Non 3/2 từ năm học 2022-2023
Danh mục tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng anh được lựa chọn sử dụng trong Trường Mầm Non 3/2 từ năm học 2022-2023
Quyết định -2272-QD-BGDDT-2022 danh mục tài liệu làm quen với tiếng anh cho trẻ mẫu giáo
Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT lựa chọn đồ chơi, học liệu trong trường mầm non
Kế hoạch thực hiện nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí cúa Trường mầm non 3/2 năm học 2022 - 2023